English Polski

[Fix] Funkcja Prebanned_check_Kategoria: Amxmod | Trudność: Średnia

[AMXX] Displaying debug trace (plugin "amxbans_main.amxx") 
[AMXX] Run time error 25: parameter error 
[AMXX] [0] check_player.inl::prebanned_check_ (line ***)
Jeśli coś takiego zobaczyłeś w konsoli, oto poradnik dla Ciebie!

Otwórz amxbans_main.sma i znajdź funkcję prebanned_check:

Podmień ją na tą:


public prebanned_check_(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size) 

new id = data[0] 
if (failstate) 

new szQuery[256] 
MySqlX_ThreadError( szQuery, error, errnum, failstate, 16 ) 
return PLUGIN_HANDLED 

new ban_count=SQL_ReadResult(query, 0) 
if(ban_count < get_pcvar_num(pcvar_show_prebanned_num)) 
return PLUGIN_HANDLED 
new name[32], player_steamid[35], player_ip[20]; 
get_user_authid(id, player_steamid, 34) 
get_user_name(id, name, 31) 
get_user_ip(id, player_ip, 19, 1) 
for(new i=1;i<=plnum;i++) 

if(is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || !is_user_connected(i) || i==id) 
continue 
if(get_user_flags(i) & ADMIN_CHAT) 

ColorChat(i, RED, "[AMXBans] ^x01%L",i, "PLAYER_BANNED_BEFORE", name, player_ip, player_steamid, ban_count) 


log_amx("[AMXBans] %L",LANG_SERVER, "PLAYER_BANNED_BEFORE", name, player_ip, player_steamid, ban_count) 
return PLUGIN_HANDLED 
}

Opracował: ble